Projekt HURÁ VON! je využívaný naplno


Po prázdninách môžu všetci žiaci Základnej školy Robotnícka v Zlatých Moravciach využívať workoutové ihrisko – rúčkovadlo. Nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj cez veľkú prestávku na rozhýbanie tela. Hlavnú úlohu však odohrá v poobedňajších hodinách, kedy sa deti v ŠKD môžu do sýtosti vyšantiť rôznymi lezeckými a šplhacími štýlmi.
Lavičky rozmiestnené v areáli ZŠ slúžia hlavne pre deti, aby si tu mohli posedieť a porozprávať sa, zveriť si tajomstvá z celého dňa, ale aj dať si niečo dobré na zahryznutie. A keď prídu rodičia poobede pre deti a im sa ešte nechce ísť domov, tak aj oni môžu chvíľu zvoľniť a len tak posedieť.
A ešte zostávajú všakovaké hry namaľované na parkovisku pred ZŠ. Deti ich prijali s veľkou radosťou. Skúšajú rôzne stanovištia, občas si vymyslia vlastné pravidlá, ale aj o tom je hravosť.
Tešíme sa spolu s nimi a ich radosť je aj našou radosťou.
Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám na všetky tieto radosti poskytla finančné prostriedky ❤️