Pre rodičov


Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia a záujemcovia,

tešíme sa z Vášho záujmu o Novoškolu.

V školskom roku 2024/2025 už po piatykrát otvárame triedu prvého ročníka.

Všetky deti, ktoré navštevujú triedy Novoškoly sú žiakmi ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach.

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch:
10. apríla 2024 od 14,00 do 17,00 hod
11. apríla 2024 od 8,00 do 14,00 hod
Zapísať sa do 1.ročníka je možné aj online vyplnením e-prihlášky.

CHCEM VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

Prosíme Vás o vyplnenie prihlášky s použitím diakritiky (dĺžne, mäkčene) a dodržiavaním veľkých a malých písmen. Uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa. Záujem o triedu Novoškola uveďte do poznámky.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, radi na ne odpovieme na emailovej adrese novoskolazm@gmail.com

Prestup do 1.,2.,3.ročníka

Milí rodičia a záujemcovia, tešíme sa z Vášho záujmu o Novoškolu.

Žiaci môžu v súčasnosti prestúpiť do prvého, druhého a tretieho ročníka aj v priebehu školského roka.

Neváhajte nás kontaktovať a spoločne zvládneme všetky kroky potrebné pri prestupe Vášho dieťaťa.

Predbežný záujem

Ak Vás zaujalo Novoškolácke vyučovanie, dajte nám o sebe vedieť vyplnením kontaktného formulára.

  Deň otvorených dverí

  „Raz vidieť na vlastné oči má väčšiu cenu ako počuť sto noviniek“ (japonské príslovie)

  Pozývame všetkých záujemcov o alternatívne vzdelávanie na osobné stretnutie. Deň otvorených dverí (informačné stretnutie) sa uskutoční dňa 13.3.2024 od 16.00 na Základnej škole Robotnícka Zlaté Moravce.

  Budete mať možnosť spoznať priestory a okolie Základnej školy, triedy Novoškoly, metódy vzdelávania ako aj systém fungovania a financovania.

  Odporúčame nahlásiť svoju účasť na emailovej adrese: novoskolazm@gmail.com. Prosíme uviesť celé meno, email, telefón. Prihlásených účastníkov budeme informovať o aktuálnych opatreniach platných počas DOD.

  Príspevok na vzdelávanie

  Náklady na inovatívne vzdelávanie nedokážeme plne pokryť z dotácií Ministerstva školstva. Triedy Novoškoly existujú aj vďaka pravidelným finančným darom našich rodičov, ktorí každý mesiac prispievajú na ich fungovanie a rozvoj. Financie od rodičov chápeme ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie dieťaťa.

  Výška mesačného príspevku je rovnaká, bez ohľadu na to, ktorý ročník dieťa navštevuje. V prípade súrodencov je možné využiť súrodeneckú zľavu.

  Koho chceme osloviť

  Hlavnou filozofiou nášho občianskeho združenia je SPOLUpráca. A v tomto duchu vedieme aj deti, ktoré navštevujú triedy Novoškoly. Pretože sám človek isto zmôže veľa vecí, len za akú cenu. Ale ak je každý z nás jedinečný, dokáže vo svojej oblasti záujmu veľké veci, potom spájanie vie vytvoriť nádherný a komplexný celok.

  Spolupráca nielen s deťmi, ale i s Vami rodičmi je pre nás veľmi dôležitá. Vzájomný rešpekt, úcta, spätná väzba a samozrejme otvorená komunikácia.

  Ak Vás naša filozofia oslovila, budeme radi, keď nás budete kontaktovať či už mailom, telefonicky alebo cez sociálnu sieť, aby sme Vám vedeli zodpovedať Vaše prípadné otázky.

  Spolupráca rodičov a Novoškoly

  • Nastavenie hodnôt – po nástupe do školy vplýva na dieťa výchovne okrem rodiny aj škola a kolektív. Preto je dôležité, aby rodina bola názorovo a hodnotovo podobne ladená, ako je nastavená aj škola a pravidlá v nej.
  • Aktívna účasť rodiča – rodič pravidelne spolupracuje s učiteľom na prosperovaní dieťaťa vo vzdelávaní a v sociálnych oblastiach.
  • Komunikácia medzi rodičom a učiteľom má byť založená na pravidlách slušného správania, rešpekte, otvorenosti a hľadaní spoločných konštruktívnych riešení. V prípade akejkoľvek nezhody, rodič neprenáša na dieťa svoje negatívne postoje na školu a učiteľa (platí to samozrejme aj opačne – učiteľ neprenáša prípadné negatívne emócie súvisiace s rodičom na dieťa). V detskej mysli to spôsobuje zmätok, ktorý sa odrazí na jeho schopnostiach byť súčasťou triedy. Nezhody sa riešia medzi rodičom a učiteľom osobne, telefonicky alebo mailom. Pokiaľ sa nenájde uspokojivé riešenie, môžu tieto strany požiadať o pomoc riaditeľku školy alebo inú spoločne zvolenú tretiu stranu.
  • Pripravené prostredie v škole si žiada pripravených rodičov. Rodič, ktorý zdieľa podobné hodnoty ako škola, sa vie podieľať na vytváraní týchto hodnôt u dieťaťa a tým mu umožniť zdravé podnetné prostredie.
   Na to slúžia:
   • pravidelné stretnutia s učiteľom – spoločné rodičovské združenia, individuálne konzultácie o žiakovi podľa potreby. Otvoreným prístupom môže učiteľ spolu s rodičmi nájsť riešenie, ako dieťaťu pomôcť pri vzdelávaní alebo vo vzťahoch v skupine
   • rešpekt voči osobe učiteľa – pred dieťaťom má rodič ukázať plnú podporu a pochopenie. V prípade nezhôd a nedorozumení sa rodič s učiteľom vždy pokúšajú nájsť spoločnú cestu slušným správaním a konštruktívnym dialógom
   • budovať v deťoch zdravé sebavedomie a sebadôveru – dôveru v seba samého, dôveru, že zvládne aj zdanlivo ťažkú a neprekonateľnú situáciu. Takéto sa naskytnú nielen v školskom prostredí, ale aj v bežnom živote. Preto treba nechať silu a moc v rukách dieťaťa, podporovať ho a nasmerovať tak, aby sme mu nebrali možnosť rozhodnúť sa za seba so zodpovednosťou a dôsledkami, ktoré z jeho rozhodnutia vyplývajú
   • účasť rodiny na mimoškolských aktivitáchprostredníctvom ktorých sa ako rodiny spoločne zapájame do komunitného života, vytvárame väzby a priateľstvá a pomáhame rásť sebe i deťom
   • využívanie dostupných zdrojov a ponúkaných foriem vzdelávania v oblastiach sebarozvoja a výchovy
   • v prípade, že učiteľ po konzultácii so špeciálnym pedagógom alebo detským psychológom odporučí odborné vyšetrenie dieťaťa, očakávame spoluprácu rodičov a ich aktívnu účasť na riešení. Stav dieťaťa, ktorý si vyžaduje individuálnu a odbornú pomoc, môže neprimeraným spôsobom zasahovať do výučby ostatných detí, preto je v záujme celého kolektívu, aby sa situácia objektívne zhodnotila a vyriešila.