Akcie pre rodiny a priaznivcov


Novoškola spája rodičov a všetkých priaznivcov inovatívneho vzdelávania detí, mládeže, dospelých aj seniorov. Podporujeme rovnocenný a rešpektujúci prístup nielen k deťom, ale aj medzi ľuďmi navzájom. Venujeme sa rozvoju osobnosti, organizovaniu mimoškolských aktivít a dávame priestor pre každému, kto chce prispievať k zlepšovaniu vzdelávania a kvality života.

Akcie na rok 2022:

Svätojánsky deň

Dňa 24.6.2022 na Svätého Jána si nazbierame ľubovník, vyrobíme ľubovníkový olej (povieme si o jeho využití a skladovaní), pre deti bude sprievodný program, posedíme pri ohni s hudbou a spevom, občerstvíme sa dobrotami.

ŠARKANIÁDA

Október – šarkana zober…

A príď na akciu, kde aj veľkí môžu byť opäť malí. Zabavíme sa pri púšťaní šarkanov a vyrezávaní tekvíc.