Podpora


Ak sa Vám páči naša činnosť, môžete nás podporiť akýmkoľvek láskavým spôsobom:

– prosbou za nás, aby sa nám darilo

– prispieť priamo finančným darom na bankový účet vo Fio banke: 

IBAN: SK57 8330 0000 0024 0192 6938

BIC(SWIFT): FIOZSKBAXXX

do poznámky prosím uveďte DAR

– prispieť 2% z dane na naše občianske združenie

– akoukoľvek činnosťou, ktorá pomôže v našej práci (najmä grafické a propagačné služby, pomoc na brigádach a akciách)

– vecnými darmi (napr. knihy do čitateľského kútiku, kancelárske potreby, tlačiareň, koberec, regál do skladu pomôcok, hry do ŠKD)

Pri príspevku 2% z dane za rok 2022:

Naše údaje:

IČO: 53337379 – na tlačive musí byť zarovnané Z PRAVEJ STRANY
Obchodné meno (názov): Novoškola, o.z.

Môžete osloviť rodinu, známych, susedov, kohokoľvek, kto platí dane. Aj keď sa niekomu zdá, že 2 % sú len pár eur, aj tak nám to pomôže.

Postup je v zásade jednoduchý, aj keď to na prvý dojem môže vyzerať komplikovane. V zásade treba dať vyplniť a potvrdiť tlačivo „Potvrdenie“ v mzdovej učtárni a spolu s podpísaným tlačivom „Vyhlásenie“ doručiť alebo poslať poštou na príslušný daňový úrad.

AKO POSTUPOVAŤ ?

  1. Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov zamestnávateľ.

    Do 15.2.2023 -požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (zamestnávatelia to väčšinou robia už automaticky) – požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane.

    Do 30.4.2023 – vypíšte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane  a podajte obe tlačivá POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE na daňový úrad podľa miesta bydliska (3% – dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2022 min. 40 hodín dobrovoľnícky – viac informácií v prílohe podrobné informácie).
  2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (DP) samé.
    do 31.3.2023 – v rámci tlačiva daňového priznania poukázať 2% z dane pre naše OZ. Do DP treba vpísať potrebné údaje OZ.
  3. Právnické osoby môžu do 31.3.2023 alebo v lehote predĺženia podania DP poukázať určité % z dane v prospech jedného (minimálne 8 €) , alebo viacerých prijímateľov . Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.